Herne, drogy, alkohol, petície ...

Autor: Miroslav Daniš | 28.3.2017 o 14:42 | Karma článku: 4,56 | Prečítané:  504x

Zamyslenie sa nad závislosťou a jej dopadmi a dôsledkami a samozrejme možnosťami riešenia (nielen) týchto smutných patologických javov.

Aby nedošlo k nedorozumeniu, hneď úvodom by som predostrel, že nie som priateľom hazardu, nikdy som tomu neholdoval, nebol som v žiadnej herni a ani sa tam nechystám, neparticipujem na tomto hazarde a teda apriori na tom neprofitujem. Ak bude tento spôsob „zábavy“, presnejšie povedané závislosti z týchto našich súradníc vytesnený, trhať žily mi to rozhodne nebude, naopak si myslím, že akejkoľvek takejto zhubnej závislosti by sme sa mali zbaviť. Koniec koncov takýto postoj vyjadrili mnohí Bratislavčania aj v predmetnej petícii.

Ale. Je tu niekoľko ale.

Zmyslom spomínanej petičnej činnosti bolo upozornenie, že dostupnosť herní zvyšuje riziko patologických a problémových hráčov a tým aj zničených rodín. Petícia je hlavne proti hracím automatom a video prístrojom v herniach, krčmách a baroch a upozorňuje, že práve tieto spôsobujú najväčšiu závislosť ľudí a rodinné tragédie, že na území Bratislavy dochádza k narušovaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Mnohokrát táto závislosť vedie k strate financií, zadlženiu a k sociálnej izolácii. Získavanie peňazí na hru môže byť u závislých spojené s rozpredávaním osobného majetku a majetku svojich blízkych. Závislý často zavádza a klame, na čo v skutočnosti používa peniaze, čo následne vedie k deštrukcii medziľudských vzťahov.

Bohužiaľ, je to tak, je to presne nastavené zrkadlo. Ale neplatí v mnohých prípadoch rovnaké tvrdenie aj pri alkoholikoch, drogovo závislých ľudí, či tých, ktorí fanaticky prepadli tipovaniu ? Nie sú to tiež patologicky problémoví „hráči“ so svojím životom a so životom svojich rodín, svojich najbližších ? Nemajú takíto závistlivci na svojom triku rovnako tragédie zničených rodín, premrhanie nielen svojich financií, ale často krát celého rodinného rozpočtu, nevedie to tiež k zadlžovaniu, sociálnej izolácii, vyčleneniu sa z normálneho života, a často krát, bohužiaľ, aj k siahnutiu si na život ? Či nekončí mnohokrát ich životná púť predávkovaním sa ? Neklamú a nezavádzajú pre dosiahnutie svojho cieľa a svojich „pôžitkov“, nerozpredávajú svoje majetky, či majetky iných, nekradnú ? Nenarúšajú často po takomto opojení verejný poriadok, sú nehluční, nie sú veľakrát agresívni, často krát násilní ? Dovolím si tvrdiť, že vo veľa prípadoch vieme o týchto ľuďoch a ich správaní a dôsledkoch omnoho viac, ako o tých „petičných“.

Prečo štát, mestá, obce, občania nebroja rovnako vehementne proti rovnako spoločensky nepriaznivým neduhom a ich dôsledkom, ako proti spomínanému gamblerstvu ? Toto nám nevadí, alebo toto už je v súlade s akousi spoločenskou normou ? Ak už štát, mestá obce aj hľadajú riešenia na tieto nešváry (úplný zákaz, predaj, distribúciu a prechovávanie drog a psychotropných látok, prevádzková doba reštauračných a pohostinných zariadení, stanovenie nočného kľudu...), sme spokojní s výsledkami ? Nedroguje sa, pije sa menej, podgurážení nehulákajú po uliciach, zdrogovaní, sfetovaní, alkoholom potužení výtečníci neobťažujú bezproblémových ľudí, je všetko OK ? Zákaz ohľadne drog platí už neviem ani koľko. A ako je potom možné, že to tu drogami tak prekvitá, že na každej diskotéke, na každej zábave (či súkromnej party, či verejnej sa to drogami len tak hemží, že je stále viac a viac drogovo závislých a aj liečených ľudí (bohužiaľ stále mladších a mladších), že si drogoví díleri mastia ruky, že sa nedarí tento neduh z našich (a nielen našich) ulíc vymiesť? A ak sa  aj podarí prijať úplný zákaz hazardu, bude tento zákaz účinný ? História nás učí, že úplná prohibícia, hoc ako dobre myslená, neprináša žiaduce výsledky, nekopíruje naše želania. Je tu zase riziko (ako napr. pri tých nešťastných drogách) čierneho trhu s touto komoditou. Ak sa prijme takýto zákaz, treba následne dbať na to, aby bol dodržiavaný, vykonateľný a postihovateľný. Aby sa nestalo, aby prijaté VZN sa míňalo svojmu účinku, ako sa to stalo napr. pri VZN o používaní pyrotechniky.

Ukazuje sa, že zákazy nie sú všemocné. Vyvstáva teda otázka, či by nebolo rozumnejšie a efektívnejšie smerovať túto záslužnú osvieteneckú činnosť do osvety (nevylučujúc pri tom zákaz (nielen) hazardu), do (pre)výchovy ľudí, predovšetkým tých mladších, ešte formovateľných, nezanedbávať a smerovať naše deti. Ukázať a motivovať ich v tom, že voľný čas má mnoho podôb, že sa dá rozhodne zmysluplnejšie využívať, že peniaze sa dajú „investovať neporovnateľne rozumnejšie a hodnotnejšie. Ja si myslím, že áno.

Ale je tu ešte jeden nezanedbateľný, dôležitý faktor. Finančný. Do rozpočtu mesta, obce (štátu ?) plynie len na poplatkoch z prevádzkovania každého hracieho automatu na území starého mesta mesačne (ak mám dobré informácie) 400 € (každá samospráva to môže mať nastavené ináč). A to pri množstve herní a prevádzkovaných automatoch v meste je úctyhodná suma (+ samozrejme dane zo zisku). Ak sa tejto sumy mesto (štát) dobrovoľne vzdá, vyvstáva otázka, ako bude samospráva tento výpadok v rozpočte riešiť. Či to pôjde na úkor daňových poplatníkov, alebo sa budú hľadať iné možnosti. Ak sa to hodí (ako obvykle) na naše plecia, budeme rovnako vehementne protestovať ? Vždy tu ide (aj) o peniaze (hoci som presvedčený, že sú dôležitejšie a prioritnejšie hodnoty ako money, money, money). Preto sa štát nikdy nevzdá alkoholu, nikotínu... Daň z predaja týchto komodít je neskutočná...

A predsa ešte jedno ale. Či za týmto všetkým nie je niekto iný. Nejaký iný silný hráč, ktorý chce sústrediť tieto herne a tieto všetky gamblérske ovečky pod svoje krídla. Lebo okrem nezanedbateľných príjmov pre mesto (obec, štát) plynie z tejto „činnosti“ nemalý zisk (podstatne väčší ako do mestskej kasy) samotným prevádzkovateľom, majiteľom. Či po prijatí takéhoto rozhodnutia na istom teritóriu, nepresunie tieto aktivity hneď za jeho hranice, či nebodaj sa časom neprijme nejaká výnimka, ako je to v tejto gubernii už pomaly pravidlom (vždy niekto za niekoho kope). Nie je to tak dávno, čo rezonovala takáto myšlienka vybudovaním akéhosi megakasína v Jarovciach. Myslím, že si to ešte každý pamätá  a že rozhodne to netreba podceňovať a byť naivný, že sa niečo také nedá „vybaviť“. Sila peňazí u mnohých nepozná hraníc.

Samozrejme to nemusí byť len touto „štandardnou“ formou zákazu fyzických kasín či herní. V súčasnom digitálnom, ak chcete internetovom svete existujú omnoho sofistikovanejšie metódy a spôsoby, ako ľudí navnadiť, chytiť na udičku a následne z nich spraviť internetovo (gamblersky) závislými (pozrime sa len na súčasnú mladú generáciu, pre ktorú je tento virtuálny svet už vlastne ich „reálnym“ svetom a bez svojich mobilov, I-Phonov, tabletov, notebookov, PC a vzájomným sa zosieťovaním si už svoj život, či už pracovný alebo osobný, nevedia predstaviť). Je tu absolútna anonymita, nekontrolovateľnosť a z hľadiska neprehľadnosti tohto digitálneho sveta aj omnoho väčšia možnosť daňových únikov prevádzkovateľov takýchto serverov a teda následne aj znásobenia ziskov. No a rozhodne sa to netýka len tých neskôr narodených. Snáď už pomaly každá domácnosť vlastní nejaký ten PC a už je pomaly štandardom aj nejaké to internetové pripojenie. Takže je tu reálne a objektívne riziko, že ten kto chce hrať, si tú svoju cestičku nájde. Aj keď budú kasína či herne zrušené. Treba si len pozrieť štatistiky na túto tému z iných krajín, kde zrušením tohto „štandardného“ hazardu, rozhodne nedospeli k žiadaným výsledkom. Ináč toto internetové gamblerstvo je ideálny spôsob na likvidáciu „kasínovej“ konkurencie. Pod kepienkom morálne opodstatneného zákazu štandardného hazardu je to tá najlepšia a najľahšia cesta.

Samozrejme, ako som už v úvode predostrel, rozhodne neobhajujem tento spôsob „zábavy“. Naopak. Ale veľmi by ma zaujímalo, či organizátori danej petície (predovšetkým –  až po prípadnom schválení celoplošného zákazu hazardu bez výnimky budúcnosť ukáže, či im išlo o naplnenie ušľachtilého cieľa a či len o nejaké zištné záujmy), čí tí ktorí sa podpísali pod ňu, budú s rovnakou vehementnosťou a nasadením bojovať s oveľa, podľa môjho názoru, spoločensky nebezpečnejšími a závažnejšími neduhmi – obrovskou a pod koberec neustále zametanou korupciou, či sa budú snažiť o nápravu v dlhodobo chátrajúcom zdravotníctve, ktoré sa stalo výkladnou skriňou čiernych dier na miznutie peňazí s následnou nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou nám poskytovanou, či im bude rovnako prekážať tunelovanie eurofondov či našich verejných prostriedkov, či budú s takýmto entuziazmom bojovať za vymožiteľnosť práva a za to, aby všetci občania si boli rovní a nie aby sa tu neustále roztvárali nožnice medzi rovnými a rovnejšími, či im bude vadiť, že (mnohí) bohatí bohatnú neprávom na úkor chudobných, či ich bude trápiť, že lož sa stala pracovnou metódou, či sa budú zasadzovať za to, aby boj s kriminalitou na všetkých úrovniach a všetkých poschodiach sa stal realitou, či sa budú nebojácne zasadzovať za ochranu životného prostredia a ochranu prírody vôbec, či im bude záležať na osude tejto nádhernej modrej planéty. Alebo budú o tom zase len hovoriť, tak ako v časoch minulých, len v krčmách, doma medzi štyrmi stenami, či radšej nehovoriť vôbec. Alebo zotrvajú len v súradniciach spoločenského nebezpečia hazardu a ostatné neriešené veci verejné vylúčia zo svojho zorného uhla.

Myslím si, že je dobre, že sa tento problém hazardu otvoril. Určite to treba riešiť, ale komplexne. Treba hľadať rozumné cesty a spôsoby a nemyslieť si, že riešenie je len čierno biele. Dúfam, že keď sa tento problém vyrieši, nájdeme silu, ochotu a schopnosti na riešenie aj tých iných, závažnejších.

Bodaj by sme sa raz dopracovali do stavu, že takéto problémy nebudeme musieť riešiť, do čias, kde všetci si budú vedomí následkov akejkoľvek drogy, že sa oplatí v tomto smere abstinovať.

Viem. Čistá naivita...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Univerzitná nemocnica ignoruje Pellegriniho. Súkromník v nej zarába státisíce

Šéfka Mikrobiologického ústavu navrhla, ako nahradiť súkromníka.

SVET

Zomrel oceňovaný americký spisovateľ Philip Roth

Bol autorom románov ako Portnoyov komplex či Druhý život.

PODCAST DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: McDonald's po desiatich rokoch mení ceny, na Slovensku láme rekordy

Americkému reťazcu sa darí čoraz viac.


Už ste čítali?